Keliber

Keliber Oy

Arvot

Keliber ottaa huomioon ympäristön ja kestävän kehityksen periaatteet kaikessa toiminnassaan.

Sitoudumme pitämään toimintamme vaikutukset ympäristöön mahdollisimman pieninä.

Me ymmärrämme, että toimintamme menestys riippuu tehokkuudesta, asiakastarpeiden tyydyttämisestä, mutta myös ympäröivän yhteiskunnan huomioimisesta ja hyväksyttävyydestä. Teemme nyt ja jatkossa avoimesti yhteistyötä lähikylien ihmisten ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa, jotta toimintamme mahdollisesti aiheuttamat haitat saadaan pidetty pieninä ja hyödyt suurina. Kaikesta toiminnastamme tiedotetaan avoimesti ja rehellisesti.

Arvomme ja toimintatapamme tulevat tukemaan strategisia tavoitteitamme ja ottavat erityisesti huomioon alueemme sosiaalisen ja luonnonympäristön erityispiirteet.