Keliber

Keliber Oy

Avainhenkilöt

Pertti Lamberg, toimitusjohtaja

Pertti Lamberg on väitellyt tohtoriksi Turun yliopiston Geologian laitokselta 2005, filosofian maisterin ja tutkinnon hän on suorittanut Oulun yliopiston Geologian ja mineralogian laitoksella 1990. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus kaivosteollisuudesta. Aiemmin hän on työskennellyt Outotec Oyj:ssä johtajana, Outotec Research Oy:ssä teknologia-asiantuntijana vanhempana tutkijana (metallurgia) ja Outokumpu Oy:ssä tutkimusgeologina (mineralogia). Hän on toiminut lukuisten hankkeiden kannattavuusselvityksissä vastuualueenaan erityisesti rikastusprosessin mineralogiset selvitykset sekä projektien geometallurgia. Hän on myös ollut päävastuussa HSC Chemistryn uuden version (versio 6) suunnittelusta, testauksesta ja käyttäjäkoulutuksesta. Luulajan teknillisessä yliopistossa hän on toiminut geometallurgian professorina vuodesta 2011.

Olle Sirén

Olle Sirén, operatiivinen johtaja

Olle Sirén on saanut monipuolisen kemian alan koulutuksen ja hän on toiminut vuosina 1976–1999 apulaistutkijana Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa, vastuualueena ympäristön metallianalytiikka ja jatkuvatoimiset ympäristöntilan mittauslaitteet. Erityisosaamisena on atomiabsorbtiospektroskopia (AAS-uuni, -liekki ja -kylmähöyrytekniikat) sekä laboratorio- ja online-analytiikka. Hän on toiminut sivutoimisena yrittäjänä vuosina 1988–2000. Harrastuksena hänellä on ollut geologia 1980-luvun alusta lähtien, erityisesti malminetsintä moreeni- ja sedimenttigeokemian keinoin ja malminetsintä metallinpaljastimilla. Hän toimi KeLiBer-projektin projektipäällikkönä vuosina 2000–2001, Keliber Resources Ltd Oy:n toimitusjohtajana 2001–2006 ja Keliber Oy:n toimitusjohtajana 2007–2016.

Jaakko Vilponen, talous- ja rahoitusjohtaja

Jaakko Vilponen on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi (KTM) Vaasan Korkeakoulusta 1985. Hänellä on yli 30 vuoden laaja kansainvälinen kokemus kaivos- ja metallinjalostusteollisuudesta. Aiemmin hän on työskennellyt liiketoiminnan kehityspäällikkönä Boidenilla Tukholmassa (BA Smelters) 2009–2015, talousjohtajana Bolidenilla (Sulatot liiketoiminta-alue) Tukholmassa ja Kokkolassa 2006–2009 sekä talousjohtajana Bolidenilla (Sinkkisulatot liiketoiminta-alue) Kokkolassa 2004–2006. Lisäksi hän on toiminut Outokummulla eri tehtävissä 1985–2003. Outokummulla hän toimi mm. Sinkkidivisioonan talousjohtajana Kokkolassa, Outokumpu Zinc Commercial BV:n talousjohtajana Sveitsissä, controllerina Taran kaivoksella sekä kaivosteollisuus -toimialan laskentapäällikkönä.

Pentti Grönholm, päägeologi

Pentti Grönholm on valmistunut luonnontieteiden maisteriksi (geologia ja mineralogia) Helsingin yliopistosta 1992. Hänellä on vahva ja monipuolinen kokemus malmietsinnästä, esiintymien mallintamisesta, mineraalivaranto- ja malmivara-arvioiden laatimisesta, projektien kehittämisestä ja kannattavuusarvioinneista sekä kaivossuunnittelusta ja kaivostuotannosta. Hänellä on myös JORC-koodin mukainen pätevyys. Pentti on työskennellyt aiemmin Outokumpu Mining Oy:n palveluksessa projektigeologina 1999–2003, Polar Mining Oy:llä 2003–2011 projektijohtajana, senior-geologina sekä päägeologina ja Dragon Mining Oy:n palveluksessa 2011–2017 malminetsintäpäällikkönä ja kaivosinsinöörinä.

Aki Manninen

Aki Manninen, malminetsintägeologi

Aki Manninen on Oulun yliopistossa maisterin tutkintoa suorittava geologian ja mineralogian opiskelija, joka on työskennellyt Keliber Oy:n malminetsintäprojektissa kesästä 2010 saakka. Vuosina 2008–2009 hän työskenteli GTK:lla pegmatiittiprojekteissa Kaustisen alueella ja muualla Suomessa.

Jarmo Finnilä

Jarmo Finnilä, viestintä- ja hallintopäällikkö

Jarmo Finnilä on valmistunut filosofian maisteriksi (geologia ja mineralogia) Oulun yliopistosta 2000. Hän on opiskellut Oulun yliopistossa myös kauppatieteitä. Hän on aikaisemmin toiminut monipuolisissa yritysten kehittämistehtävissä eri koulutus- ja kehittämisorganisaatioissa. Lisäksi hänellä on usean vuoden kokemus projektien vetämisestä, viestinnästä ja hallinnoinnista sekä yritysten julkisen rahoituksen järjestämisestä.

Kari Wiikinkoski

Kari Wiikinkoski, ympäristöpäällikkö

Kari Wiikinkoski on valmistunut filosofian maisteriksi Kuopion yliopistosta (ympäristötieteet) vuonna 1988. Hän on työuransa aikana eri kunnissa ja valtion aluehallinnossa perehtynyt syvällisesti ilmansuojelun ongelmakenttään mm. ilmanepäpuhtauksien mittausten suunnitteluun, toteutukseen ja tulosten arviointiin sekä vesiensuojeluun mm. laatimalla laajoja vesiensuojelun yleissuunnitelmia sekä melukysymyksiin tekemällä melumittauksia ja melun leviämisen mallinnuksia. Työsuojelun ja -turvallisuuden kehittämiseen hän on perehtynyt toimimalla tutkijana aluetyöterveyslaitoksella. Kemikaalien käytön ja varastoinnin turvallisuuteen hän on perehtynyt turvallisuusinsinöörinä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston laitos- ja kaivosvalvontaosaston prosessiturvallisuusryhmässä. Lisäksi hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus eri toimialojen ympäristölupien käsittelystä valtion aluehallinnossa.

Pekka A. Tanskanen

Pekka A. Tanskanen, T & K päällikkö

FM Pekka Tanskanen valmistui geologiksi (geologia ja mineralogia) Oulun yliopiston Geologian laitokselta 1993. Toimittuaan Geologian tutkimuskeskuksella malminetsintätehtävissä hän siirtyi tutkijaksi Oulun yliopiston Teknillisen tiedekunnan Prosessimetallurgian laboratorioon vuonna 1998. Vuodesta 2008 lähtien hän on toiminut lisäksi prosessimetallurgian yliopisto-opettajana.

Hänelle on karttunut laaja-alaisesti kokemusta erityisesti korkealämpötilaprosesseihin liittyvästä materiaalitutkimuksesta sekä erilaisista projektipäällikön tehtävistä, kuten tutkimus- ja kehitysprojektien rakentamisesta ja rahoituksen hankinnasta sekä projektien toteuttamisesta. Tanskanen on osallistunut yliopistolla useisiin kymmeniin tutkimushankkeisiin metalli- ja kaivos- ja kemianteollisuuden alalla. Keliber Oy:n prosessien kehittämiseen hän on osallistunut vuodesta 2001 alkaen. Tanskanen on toiminut sivutoimisena metallurgian ja kaivosalan tutkimuskonsulttina vuodesta 2012 lähtien.