Geologia ja esiintymät

Emmes

Keliberillä on voimassa oleva noin 24 hehtaarin valtaus Emmesin esiintymään.

Emmesin esiintymä sijaitsee Emmesin järven alla ja Emmesin kylän alueella Kruunupyyn kunnan alueella. Aluetta on tutkinut Suomen Mineraali Oy ja Partek Oy 1960–1982. Keliber oy suoritti pienen kairausohjelman vuonna 2014 esiintymän Kaakkoiseen kärkeen (10 reikää, 1108,50 metriä). Kaiken kaikkiaan esiintymää on kairattu 9 999,35 metriä (94 reikää).

Esiintymän tarkimmin tutkittu spodumeenipegmatiittijuoni sijaitsee Emmesin järven alla. Esiintymän järven alla olevan juonen yläosat ovat 5–8 metriä järvenpinnan alapuolella (veden syvyys on keskimäärin 1,5 metriä).

Spodumeenipegmatiittijuoni on luoteis-kaakkosuuntainen ja se kaatuu lounaaseen noin 60–80°. Juonen mitattu pituus on 350 metriä. Emmesin spodumeenipegmatiitti on vyöhykkeellinen, koostuen pääosin mikrokliinistä, plagioklaasista, kvartsista, spodumeenista ja muskoviitista.

Mineraalivarannot
Luokitus Esiintymä kt Li2O % Cutoff JORC
Todennäköiset Emmes 818 1,40 0,70 2012

Mineraalivarannot (JORC 2012) Markku Meriläinen (MAusIMM) ja Pekka Lovén (MAusIMM (CP)).