Keliber

Sijoittajat

Hallinnointi

Keliber Oy on Suomessa rekisteröity osakeyhtiö ja näin ollen yhtiö toimii Suomen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksensä puitteissa.

Vastuu yhtiön hallinnosta ja johdosta on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Osakkeenomistajat osallistuvat Keliber Oy:n hallintoa ja johtamista koskevaan päätöksentekoon yhtiökokouksessa.

Tutustu Keliber Oy:n yhtiöjärjestykseen [PDF].

Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö Ernest & Young. KHT Benita Öling on päävastuussa yhtiön tilintarkastuksesta.