Geologia ja esiintymät

Länttä

Keliber Oy:llä on kaivoslupa Ullavan Läntässä sijaitsevaan esiintymään.

Läntän spodumeenipegmatiittiesiintymä sijaitsee Kokkolassa Ullavan kaupunginosassa noin 60 km kaakkoon Kokkolan kaupungin keskustasta.

Läntän esiintymän löysi Suomen Mineraali Oy 1960-luvun alussa. 1963–1967 Paraisten Kalkkivuori Oy kairasi esiintymää yhteensä 2 931 metriä (27 reikää). Pilottitestit, metallurgiset tutkimukset ja kokeet litiumsuolojen valmistamiseksi tehtiin vuosina 1978 ja 1980. Partek Oy (entinen Paraisten Kalkkivuori) kuitenkin luopui kaivosoikeuksistaan 1982 litium-markkinoiden huonon kehittymisen vuoksi.

Keliber Oy on jatkanut Läntän esiintymän tutkimista mm. kairaamalla esiintymää vuosina 2004–2005 yhteensä 2 682 metriä (yhteensä 21 reikää) ja myöhemmin 2011–2013 kairaamalla yhteensä 3494 metriä (51 reikää).

Läntän pegmatiitti on tyyppiesimerkki homogeenisesta albiitti-spodumeenipegmatiitista. Läntän esiintymä muodostuu kahdesta osin budinoituneesta pääjuonesta. Juonten paksuus on maksimissaan noin kymmenen metriä. Pieniä kahden pääjuonen suuntaisia ohuempia juonia esiintyy pääjuonten yhteydessä. Alueella sivukivenä esiintyy intermediäärisiä-mafisia vulkaanista kiviä (grauvakka) sekä kiilleliusketta. Pegmatiittijuonet ovat koilis-lounaissuuntaisia lähes pystyjä kaatuen 70° kaakkoon.

Maapeitteet alueella ovat keskimäärin 4 metriä, vaihdellen lähes 0 metristä 7 metriin.

Mineraalivarannot
Luokitus Esiintymä kt Li2O % Cutoff JORC
Todetut Länttä 437 1,10 0,50 2012
Todennäköiset Länttä 910 1,04 0,50 2012
Todetut ja todennäköiset   1 347 1,06    
Malmivarat
Luokitus Esiintymä kt Li2O % JORC
Todetut Länttä 470 0,95 2012
Todennäköiset Länttä 540 0,93 2012
Todetut ja todennäköiset   1 010 0,94  

Mineraalivarannot (JORC 2012) 31.12.2015 ja malmivarat (JORC 2012) 16.12.2015 Markku Meriläinen (MAusIMM) ja Pekka Lovén (MAusIMM(CP)). Mineraalivarannot Li2O 0,5 % cutoff. Malmivarat sisältävät mineraalivarannot.

Läntän esiintymä ylhäältä (Markku Meriläinen, MAusIMM and Pekka Lovén MAusIMM(CP)

Läntän esiintymä ylhäältä (Markku Meriläinen, MAusIMM and Pekka Lovén MAusIMM(CP).

Läntän avolouhos (Markku Meriläinen, MAusIMM and Pekka Lovén MAusIMM(CP)

Läntän avolouhos (Markku Meriläinen, MAusIMM and Pekka Lovén MAusIMM(CP).