Geologia ja esiintymät

Leviäkangas

Leviäkankaan spodumeenipegmatiitti sijaitsee Kaustisella noin 55 km Kokkolasta kaakkoon.

Suomen Mineraali Oy tutki Leviäkankaan pegmatiittejä (tunnettiin aikaisemmin nimellä Vintturi) 1960-luvulla. Tutkimuksia jatkoi 1980-luvulla Paraisten Kalkki Oy. Myöhemmin 2000-luvulla (2004–2008) Geologian tutkimuskeskus tutki aluetta lohkarekartoituksen, geofysiikan ja kairauksen avulla, mm. kairaten esiintymää kaikkiaan 2 032 metriä.

GTK:n tekemän tulkinnan mukaan Leviäkankaan spodumeenipegmatiitti on lähes luoteis-kaakkosuuntainen kaatuen 40–60° eteläkaakkoon. Juonen paksuus vaihtelee yhdestä kahteenkymmeneen metriin sen oletetulla 500 metrin matkalla.

Keliber Oy on jatkanut tutkimuksia Leviäkankaan alueella kairaten sinne vuosina 2012–2014 yhteensä 2244,1m.

Mineraalivarannot
Luokka Esiintymä kt Li2O % Cutoff JORC
Mahdolliset Leviäkangas 271 0,90 0,50 2004

Mineraalivarannot (JORC 2004) Markku Meriläinen (MAusIMM) ja Pekka Lovén (MAusIMM (CP)).