Keliber

Media & tiedotteet

Keliber mediassa vuonna 2013

1.10.2013 30 elokuu, 2013 Leo Mirani / Quarts
Tesla avaa kuusi latausasemaa Norjassa. Sähköautoilijoilla on Norjassa paljon etuuksia: verohelpotuksia, vapautus tie-, tunneli- ja pysäköintimaksuista sekä bussikaistojen käyttöoikeus. Myös sähköautojen lataus on maksutonta.
11.9.2013 Luisa Moreno - Euro Pacific Canada
Euro Pacificin raportissa on esitetty arvio litiumin kysynnän kasvusta ja hintakehityksestä. Raportti tarjoaa perustietoa maailman litiumvarannoista, litiumin tuottajista sekä litiumin käyttökohteista.
14.8.2013 kp24.fi
Litiumkaivostoimintaa valmisteleva Keliber Oy suorittaa koelouhinnan Ullavan Läntän kaivospiirin alueella elokuussa.
24.7.2013 Autoalan tiedotuskeskus
"Pitkällä tähtäimellä autokannan käyttövoima perustuu lisääntyvässä määrin vaihtoehtoisiin ja energiatehokkaampiin ratkaisuihin. Hiilidioksidipäästöjä vähentäviä ajoneuvoteknologioita ovat mm. sähkö- ja hybridiautot."
26.6.2013 Roskill report A 2013
Litium -markkinoille ennustetaan alhaisimmillaankin 8 % vuosittaista kasvua aina vuoteen 2017 saakka.
17.6.2013 Tekniikka&Talous
Litiumille povataan hurjaa kysyntää tulevaisuudessa. Litiumia tarvitaan yhä enemmän akkuihin, joka toimivat mobiilien tiedonsiirtolaitteiden, johdottomien työkalujen ja sähköautojen voimanlähteenä.
14.6.2013 Tekniikka&Talous
Kaustisen ja Kokkolan alueella sijaitseva Syväjärven pegmatiittiesiintymä on parempi kuin kaivoshanketta valmisteleva kaivosyhtiö Keliber arvioi etukäteen.
10.4.2013 Prasu
Litiumkaivoshanketta valmistelevan Keliber Oy:n tutkimuskairaukset alkavat olla tämän kevään osalta loppusuoralla. Viileä kevät mahdollisti tutkimustöiden jatkamisen aina huhtikuulle asti.
11.1.2013 Talouselämä
Geologian tutkimuskeskuksen kartoittamat litiumkohteet Kaustisen alueella, Leviäkangas ja Syväjärvi ovat siirtymässä malminetsintäyhtiö Keliber Oy:n hallintaan.