Geologia ja esiintymät

Syväjärvi

Syväjärven spodumeenipegmatiittia tutki aikoinaan Suomen Mineraali Oy (alue tunnettiin Ruohojärvenä) 1960-luvulla.

1980-luvulla tutkimuksia jatkoi Paraisten Kalkki Oy. Vuosina 2006–2010 Geologian tutkimuskeskus (GTK) jatkoi aikaisempia tutkimuksia lohkaremalminetsinnän, geofysiikan ja timanttikairauksen avulla. GTK kairasi alueella 2 547 metriä.

Keliber Oy kairautti vuosina 2013–2014 Syväjärven esiintymään 58 kairareikää yhteismitaltaan 4035,4 m. Kairausurakoitsijana toimi OY Kati AB. Kairasydämet tutkittiin Kaustisella Keliberin tiloissa ja analysoitiin Labtium Oy:ssä.

Spodumeenipegmatiitti koostuu pääjuonesta, joka on paikoin jakautunut kahdeksi, sekä muutamasta kapeasta rinnakkaisjuonesta. Juonen maksimipaksuus on noin 30 m. Pääkivilaji alueella on kiilleliuske ja grauvakka. Myös vulkaanisperäisiä kiviä kuten tuffia, lapillituffia, agglomeraattia ja plagioklaasiporfyriittiä esiintyy.

Mineraalivarannot
Luokitus Esiintymä kt Li2O % Cutoff JORC
Todennäköiset Syväjärvi 1 530 1,35 0,50 2012
Malmivarat
Luokitus Esiintymä kt Li2O % JORC
Todennäköinen Syväjärvi 1 480 1,19 2012

Mineraalivarannot (JORC 2012) 31.12.2015 ja malmivarat (JORC 2012) 16.12.2015 Markku Meriläinen (MAusIMM) ja Pekka Lovén (MAusIMM (CP)). Mineraalivarannot Li2O 0,5 % cutoff. Malmivarat sisältavat mineraalivarannot.

Syväjärven esiintymä idästä (Markku Meriläinen, MAusIMM and Pekka Lovén MAusIMM(CP)

Syväjärven esiintymä idästä (Markku Meriläinen, MAusIMM and Pekka Lovén MAusIMM(CP).

Syväjärven avolouhos (Markku Meriläinen, MAusIMM and Pekka Lovén MAusIMM(CP)

Syväjärven avolouhos (Markku Meriläinen, MAusIMM and Pekka Lovén MAusIMM(CP).