Keliber

Media & tiedotteet

Tiedotteet vuonna 2013

5.12.2013
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus yhteistyössä Keliber Oy:n kanssa laatii tiesuunnitelmaa Kokkolan kaupungin Ullavassa maantielle 18097 välillä Länttä – Keliber Oy:n kaivosalue.
1.11.2013
Keliber Oy aloittaa ympäristövaikutusten arviointiprosessin Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin alueella.
24.10.2013
Keliber Oy aloittaa yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa tiesuunnitelman laatimisen Kokkolan kaupungin Ullavassa maantielle 18097 välillä Länttä – Keliber Oy:n kaivosalue. Suunnitelmalla parannetaan nykyisen tien kantavuutta kaivosalueen länsipuolella ja muutetaan maantien suuntausta kulkemaan kaivospiirin alueen eteläpuolitse.
9.9.2013
Keliber Oy:n koelouhinta Läntän kaivospiirin alueella on saatu valmiiksi.
3.9.2013
Keliber Oy:n litiumkarbonaatin tuotantoprosessin kehittämishanke on hyväksytty mukaan Tekesin Green Mining -ohjelmaan.
21.8.2013
Keski-Pohjanmaan Liitto selvittää ihmisten suhtautumista Keski-Pohjanmaalle suunniteltuihin litium- ja ilmeniittikaivoksiin Kaivostoiminnan sosiaalisten vaikutusten arviointi -kyselyllä.
12.8.2013
Keliber suorittaa koelouhinnan Läntän kaivospiirin alueella elokuun 2013 aikana. Tavoitteena on saada Läntän esiintymästä mahdollisimman edustava malminäyte tuleviin rikastus- ja liuotuskokeisiin.
17.6.2013
Keliber Oy:llä on voimassa olevat ympäristöluvat Kaustiselle sijoittuvan Kalaveden tuotantolaitoksen ja Ullavan Läntän alueella sijaitsevan litiumlouhoksen toiminnalle.
13.6.2013
Syväjärven kairaustulokset odotettua paremmat.
Todennäköiset mineraalivarannot 1,55 Mt 1,23 % Li2O
Mahdolliset mineraalivarannot 0,05 Mt 1,50 % Li2O

3.4.2013
Syväjärven esiintymän timanttikairauksissa on tavattu jopa 36 metriä paksuja spodumeenipegmatiittijuonia. Ensimmäiset analyysitulokset Syväjärven kairasydämistä osoittavat LiO2 -pitoisuuden pegmatiittijuonissa olevan keskimäärin 1,30 %. JORC -koodin mukaisen mineraalivarantoarvion odotetaan valmistuvan toukokuussa 2013.
21.3.2013
Keliber Oy:n uudet suomenkieliset Internet-sivut on avattu 21.3.2013.
18.2.2013
Leviäkankaan ja Syväjärven kairaukset ovat edistyneet hyvin. Kairausraportit viittaavat 10 - 35 metrin spodumeenipegmatiittijuoniin Syväjärven esinntymän keskiosassa.