Keliber

Media & tiedotteet

Tiedotteet vuonna 2014

31.10.2014
Keliber Oy:n Rapasaaren ja Emmesin litiumesiintymien alueilla talven 2014 ja kesän 2014 aikana suorittamien syväkairausohjelmien tulokset ovat valmistuneet.
7.10.2014
Keliber Oy on kerännyt 27.6.2014 ilmoitetun noin 2,2 miljoonan euron rahoituksen lisäksi loppukesän ja syksyn aikana toteutetuilla toissijaisilla anneilla uutta lisärahoitusta.
27.6.2014
Keliber Oy on kerännyt osakeannilla yhteensä noin 2,2 miljoonan euron jatkorahoituksen litiumkaivoshankkeen kehittämiseen Keski-Pohjanmaalla.
16.5.2014
Yhteysviranomainen, Etelä-Pohjanmaan ELY -keskus on antanut lausunnon Keliber Oy:n Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin avolouhoksia koskevasta YVA -ohjelmasta.
10.2.2014
Keliber Oy:n Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin avolouhoksia koskeva YVA -ohjelma on julkaistu. YVA -ohjelman yleisötilaisuus järjestetään torstaina 20.2.2014 klo 18.00 Kaustisen Evankelisella Opistolla.

6.2.2014
Keliber Oy aloitti viime vuonna ympäristövaikutusten arviointiprosessin Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin alueella. Yhtiö on saanut suunnitelmansa mukaisesti YVA -ohjelmaluonnoksen valmiiksi ja on eilen jättänyt ohjelmaluonnoksen yhteysviranomaiselle.
5.2.2014
Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tutkinut Rapasaaren litiumesiintymää useita vuosia. GTK:n tekemän arvion mukaan esiintymä oli lupaava, joten Työ- ja Elinkeinoministeriö laittoi Rapasaaren kohteen kansainväliseen kilpailutukseen 2013. Keliber Oy teki määräaikaan mennessä tarjouksen esiintymästä, joka täyttää Työ- ja Elinkeinoministeriön asettamat edellytykset. Sopimusdokumentaatio esiintymän myynnistä Keliberille on valmisteilla ja sopimus pyritään allekirjoittamaan mahdollisimman nopeasti.