Keliber

Media & tiedotteet

Hyviä kairaus- ja analyysituloksia Syväjärven esiintymästä

Syväjärvi 

Syväjärven esiintymään on kairattu yhteensä 37 uutta reikää (3 425 metriä). 34 näistä uusista kairarei’istä on läpäissyt spodumeenipegmatiittijuonen. Esiintymän juonten paksuus vaihtelee 3 – 36 metrin välillä ja noin puolet tavatuista juonista on yli kymmenen metrisiä. Joissakin kairarei’issä on kaksikin merkittävää malmileikkausta.

Analyysitulokset ensimmäisistä (16 kpl) kairanrei’istä osoittavat pitoisuuden vaihtelevan 0.60 – 1.94 % LiO2 välillä. Analyysitulokset 7:stä yli kymmenen metriä paksusta spodumeenipegmatiittileikkauksesta osoittavat pitoisuuden olevan 1.06 – 1.55 % LiO2 välillä. Painotettu keskiarvo kaikista 16 kairanrei’istä on 1.30 % LiO2.

Keliber Oy:n toimitusjohtaja Olle Sirenin mukaan, ”tähän mennessä saadut tulokset Syväjärven esiintymän tutkimuksista ovat jopa parempia kuin GTK:n tutkimusraporttien pohjalta osasimme odottaa. Olemmekin toiveikkaita, että tulevat JORC -koodin mukaiset arviot tuovat Keliberin askelta lähemmäksi riittävän resurssipohjan varmistamista litiumtuotantoa ajatellen.” 

Suotuisat sääolosuhteet alueella sallivat Syväjärven esiintymän kairausten jatkamisen aina huhtikuun puoliväliin asti. 

Leviäkangas 

Tiedot Leviäkankaan esiintymään tehdyistä kaikkiaan 21 kairareiästä (1 352 metriä) sekä näiden analyysitulokset on lähetetty riippumattomalle arvioijalle JORC -koodin mukaista varantoarvioita varten. 

Länttä 

Läntän esiintymään on kairattu 15 uutta reikää (950 metriä) avolouhoksen optimointia sekä alueen infrastruktuurin suunnittelua varten. Esiintymä on nyt hyvin rajattu ja viimeisen kairausohjelman tietojen odotetaan myös tarkentavan JORC -koodin mukaisia mineraalivarantoarvioita sekä mahdollisesti myös reserviarvioita. 

Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Olle Sirén, Keliber Oy, puhelin +358 (0)40 7789 123, tai talousjohtaja Lars K. Grøndahl, Nordic Mining ASA, puhelin +47 901 60 941. 

Kaustinen, Oslo, 3.4.2013 

Keliber Oy, Nordic Mining ASA 

Keliber Oy (www.keliber.fi) Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

3.4.2013 / Keliber Oy