Keliber

Media & tiedotteet

Kaivostoiminnan sosiaalisten vaikutusten arviointi

Keski-Pohjanmaan Liitto selvittää ihmisten suhtautumista Keski-Pohjanmaalle suunniteltuihin litium- ja ilmeniittikaivoksiin Kaivostoiminnan sosiaalisten vaikutusten arviointi -kyselyllä. Kyselyyn voi vastata sähköisesti 21.8. – 20.9. osoitteessa: http://www.eharava.fi/inquiry.jsp?id=538

21.8.2013 / Keliber Oy