Keliber

Media & tiedotteet

Keliber aloittaa YVA -prosessin

Keliber Oy aloittaa ympäristövaikutusten arviointiprosessin Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin alueella. Yhtiön tavoitteena on tehdä ympäristövaikutusten arviointi mahdollisimman laajasti koskien kaikkia relevantteja alueelta tunnettuja litiumesiintymiä.

Keliber Oy:n ympäristöpäällikkö Kari Wiikinkosken mukaan yhtiö tekee arvioinnin kaikkien tulevaisuudessa mahdollisesti avolouhittavien esiintymien osalta. ”Tavoitteena on tehdä mahdollisimman kattava ja monipuolinen selvitys. YVA -prosessin aikana käydään tarkasti läpi suunnittelualueen nykytila sekä tulevan kaivostoiminnan vaikutukset luonnonympäristöön, maa- ja kallioperään, pinta- ja pohjavesiin, kasvillisuuteen sekä eläimiin. Myös vaikutukset maisemaan, maankäyttöön ja luonnollisesti yhdyskuntarakenteeseen sekä ihmisten elinympäristöön selvitetään. Selvitys on tärkeä, ei pelkästään siksi, että alueemme asukkaat ja toimijat saavat tietää mahdollisimman hyvin tulevan toimintamme vaikutukset, vaan erityisesti myös siksi, että he saavat osallistua ja vaikuttaa jo tässä varhaisessa selvitys- ja suunnitteluvaiheessa meidän hankkeeseemme”, sanoo ympäristöpäällikkö Wiikinkoski.

Keliberin tavoitteena on, että YVA -prosessin ensimmäinen vaihe saadaan valmiiksi tammikuun 2014 aikana. YVA -prosessia varten kutsutaan koolle ohjausryhmä ohjaamaan osaltaan arviointiprosessia. Ohjausryhmään tullaan kutsumaan toimijoita laajasti eri sidosryhmistä, kuten mm. ELY -keskuksesta, maakunnan liitosta, kunnista, luontojärjestöistä, kalastuskunnista, metsästysseuroista ja elinkeinoelämästä. ”On tärkeää, että saamme mahdollisimman kattavan näkemyksen alueelta ja sen toimijoilta jo ohjelmavaiheessa. Järjestämään yleisötilaisuuksia, joissa kerromme tulevasta toiminnastamme. Toivomme aidosti, että ihmiset alueella osallistuvat tässä vaiheessa keskusteluun ja antavat palautetta meidän suunnitelmistamme”, sanoo yhtiön ympäristöpäällikkö Kari Wiikinkoski.

Ympäristövaikutusten arviointiin kuuluvat kasvillisuus-, linnusto- ja muut selvitykset on tarkoitus tehdä kevään ja syksyn 2014 välisenä aikana. ”Tavoitteenamme on, että saamme YVA -raportin valmiiksi vuoden vaihteeseen 2014 – 2015 mennessä. Tässä tavoitteessa varmasti myös onnistumme, sillä meillä on kumppanina kokenut ja monissa erilaisissa YVA -hankkeissa mukana ollut Ramboll Finland Oy”, toteaa toimitusjohtaja Olle Sirén.

YVA -prosessin saavat osallistua kaikki ne, joihin hanke voi vaikuttaa. Yhtiö tuleekin myöhemmin tiedottamaan laajemmin ja tarkemmin YVA -prosessin aikatauluista sekä tulevista yleisötilaisuuksista.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Olle Sirén 040 7789123

Ympäristöpäällikkö Kari Wiikinkoski 050 3753204

1.11.2013 / Keliber Oy