Keliber

Media & tiedotteet

Keliber keräsi onnistuneella osakeannilla lisärahoitusta

Keliber Oy on kerännyt 27.6.2014 ilmoitetun noin 2,2 miljoonan euron rahoituksen lisäksi loppukesän ja syksyn aikana toteutetuilla toissijaisilla anneilla uutta lisärahoitusta. Yhtiö on varmistanut aiemmin toteutuneen rahoituksen ja uusien toissijaisten antien tuloksena yhteensä noin 2,5 miljoonan euron rahoituksen. Saatu jatkorahoitus käytetään yhtiön litiumkaivoshankkeen kehittämiseen Keski-Pohjanmaalla.

7.10.2014 / Keliber Oy