Keliber

Media & tiedotteet

Keliber mukaan Tekesin Green Mining -ohjelmaan

Keliber Oy:n litiumkarbonaatin tuotantoprosessin kehittämishanke on hyväksytty mukaan Tekesin Green Mining -ohjelmaan. Keliber on aikaisemmin kumppaneidensa kanssa kehittänyt litiumkarbonaatin tuotantoon soveltuvan prosessin. Nyt toteutettavalla LIKEPRO -projektilla (LItiummalmin KEstävä PROsessointi) on tavoitteena parantaa tämän aikaisemmin kehitetyn prosessin energiatehokkuutta ja vähentää prosessin tarvitsemien kemikaalien käyttöä. Tarkoituksena on tutkia ja toteuttaa ympäristön kannalta kestävämpi tuotantoprosessi ja -ketju.

Kehitysprojekti toteutetaan pääosin syksyn 2013 ja kevään 2014 kuluessa. Toimitusjohtaja Olle Sirénin mukaan Tekesin Green Mining -ohjelma tavoitteineen sopii erinomaisesti yhteen Keliberin kehitysvaiheen ja tavoitteiden kanssa. Keliberille on hyvä uutinen päästä mukaan ohjelmaan toteuttamaan suunnitellun tuotantoprosessin kannalta keskeiset tutkimus- ja kehittämiskokonaisuudet mahdollisimman tehokkaasti ja osaavien kumppaneiden kanssa. Pääsemme ohjelman tuella kehittämään ja parantamaan sekä prosessin rikastus- että liuotusvaihetta, toteaa Sirén.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Olle Siren 040 7789123

3.9.2013 / Keliber Oy