Keliber

Media & tiedotteet

Keliber Oy:n ympäristölupien lupamääräysten tarkistaminen

Keliber Oy:llä on voimassa olevat ympäristöluvat Kaustiselle sijoittuvan Kalaveden tuotantolaitoksen ja Ullavan Läntän alueella sijaitsevan Litiumlouhoksen toiminnalle. Ympäristöluvissa määrätty lupamääräysten tarkistaminen on aluehallintoviraston (AVI) käsiteltävänä ja aluehallintovirasto on kuuluttanut asian vireilläolosta 10.6 -10.7.2013.
Voimassaolevien ympäristölupien lupamääräyksiin ei haeta muutosta.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Olle Siren 040 7789123

Ympäristöpäällikkö Kari Wiikinkoski 050 3753204

17.6.2013 / Keliber Oy