Keliber

Media & tiedotteet

Keliber Oy saa jatkorahoitusta

Keliber Oy on kerännyt osakeannilla yhteensä noin 2,2 miljoonan euron jatkorahoituksen litiumkaivoshankkeen kehittämiseen Keski-Pohjanmaalla. Rahoitus mahdollistaa yhtiön hyviä tuloksia tuottaneen kairausohjelman jatkamisen, tuotantoprosessin optimointiin liittyvien kokeiden viimeistelyn ja YVA -selostuksen tekemisen. Rahoituksen avulla saatetaan loppuun alustava kannattavuusselvitys vuoden vaihteessa 2014 -2015.

Yhtiön toimitusjohtaja Olle Sirén pitää osakeantia erittäin onnistuneena. ”Olemme tyytyväisiä saadusta lisärahoituksesta. Voimme jatkaa systemaattista työskentelyämme Euroopan ensimmäisen korkealaatuisen litiumkarbonaatin tuotannon käynnistämiseksi.”

Lisätietoja antaa: Toimitusjohtaja Olle Sirén +358 (0)40 7789123

27.6.2014 / Keliber Oy