Keliber

Media & tiedotteet

Keliber tekee koelouhinnan Läntän esiintymällä elokuussa 2013

Keliber suorittaa koelouhinnan Läntän kaivospiirin alueella elokuun 2013 aikana. Tavoitteena on saada Läntän esiintymästä mahdollisimman edustava malminäyte tuleviin rikastus- ja liuotuskokeisiin. Malminäyte kuljetaan Läntästä GTK Mintecin pilottitehtaalle Outokumpuun. GTK Mintec on jo aloittanut laboratoriotutkimukset liittyen Läntän malmin rikastamiseen. Suurempi tehdasmittakaavan pilot-testi Läntän malmille tullaan toteuttamaan myöhemmin tänä vuonna.

Keliber Oy:llä on voimassa oleva ympäristölupa Läntän litiumkaivoksen toiminnalle. Koelouhinnassa louhittava malmimäärä on noin 100 tonnia.

Koelouhintaa varten Läntän vedellä täyttynyt louhos tyhjennetään vedestä. Louhoksen tilavuus ja veden määrä on tällä hetkellä noin 12 000 – 15 000 kuutiota. Vedet pumpataan kaivospiirin pohjoisosan suoalueella sijaitsevaan jo olemassa olevaan laskeutusaltaaseen, josta vedet suotautuvat tai kulkeutuvat pintavaluntana kaivospiirin läpi kulkevaan Lähdeojaan ja edelleen Ullavanjärveen.

Louhoksen pumppausnopeus on noin 1000 litraa minuutissa, joten louhoksen tyhjennys kestää arvioilta 10 päivää. Louhos pidetään louhinnan ajan kuivana.

Lähdeojasta ennen ja jälkeen louhosalueen sekä Ullavanjärven suulta otetaan vesinäytteet ennen louhoksen tyhjennystä. Lähdeojan vedenlaatua tarkkaillaan louhoksen tyhjennyksen ja koelouhinnan ajan.

Koelouhinnan aikana suoritetaan alueella räjäytystöitä 2 – 3 päivän aikana.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Olle Sirén 040 7789123

Ympäristöpäällikkö Kari Wiikinkoski 050 375320

 

12.8.2013 / Keliber Oy