Keliber

Media & tiedotteet

Keliberin koelouhinta valmis

Keliber Oy:n koelouhinta Läntän kaivospiirin alueella on saatu valmiiksi. Läntän esiintymän pääjuonesta louhittiin kahdesta eri kohdasta noin 100 m3 / 300 tonnia malmia rikastus- ja liuotuskokeita varten. Louhitusta materiaalista on lähetetty yli 200 kg:n näytteet GTK Mintecille Outokumpuun laboratoriomittakaavan kokeita varten. Suuremmat malminäytteet kuljetetaan GTK:lle myöhemmin syksyllä tehdasmittakaavan pilot -testiä varten.

Toimitusjohtaja Olle Sirénin mukaan louhinnan tuloksena saatiin Läntän malmista edustava näyte. Nyt voimme edetä suunnitelmamme mukaisesti tuotantoprosessimme kehittämisessä. Tavoitteena on, että keväällä 2014 olemme saaneet prosessimme tutkittua ja kehitettyä ja voimme lähteä toteuttamaan kannattavuusselvitystä mahdollista investointia silmällä pitäen, toteaa Sirén.

Katso video koelouhinnasta täältä.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Olle Sirén 040 7789123

9.9.2013 / Keliber Oy