Keliber

Media & tiedotteet

Maantien parantaminen ja uudelleen linjaus Läntässä

Keliber Oy aloittaa yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa tiesuunnitelman laatimisen Kokkolan kaupungin Ullavassa maantielle 18097 välillä Länttä – Keliber Oy:n kaivosalue. Suunnitelmalla parannetaan nykyisen tien kantavuutta kaivosalueen länsipuolella ja muutetaan maantien suuntausta kulkemaan kaivospiirin alueen eteläpuolitse.

Keliber Oy:llä tekee alueella suunnittelutyön edellyttämiä maaperätutkimuksia ja mittauksia tai muita vastaavia toimenpiteitä. Kaikilla kiinteistönomistajilla ja muilla asianosaisilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma mahdollisesti vaikuttaa, on oikeus olla tutkimuksissa läsnä ja kertoa mielipiteensä asiassa.

Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle, asianosaisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille talven 2013 - 2014 aikana ja tästä ilmoitetaan myöhemmin tarkemmin.

Katso ELY -keskuksen kuulutus asiasta täältä.

Lisätiedot:                                                                                                              Toimitusjohtaja Olle Sirén 040 7789123

 

24.10.2013 / Keliber Oy