Keliber

Media & tiedotteet

Rapasaaren ja Emmesin litiumesiintymien mineraalivarantoarviot

Keliber Oy:n Rapasaaren ja Emmesin litiumesiintymien alueilla talven 2014 ja kesän 2014 aikana suorittamien syväkairausohjelmien tulokset ovat valmistuneet. JORC (2012) -luokittelun mukaiset mineraalivarannot, käyttäen 0,70 % Li2O cut off -arvoa ja 2,7 t/m3 tiheyttä, ovat:

Rapasaaren esiintymä

  • Todennäköiset (indicated) mineraalivarannot 922 000 tonnia / 1,29 % Li2O

Emmesin esiintymä

  • Todennäköiset (indicated) mineraalivarannot 818 000 tonnia / 1,40 % Li2O

Rapasaaren litiumesiintymä on hyödynnettävissä perinteisellä avolouhinnalla. Emmesin esiintymän hyödyntäminen on toteutettavissa maanalaisena louhintana.  Työ- ja Elinkeinoministeriö laittoi Rapasaaren esiintymän kansainväliseen kilpailutukseen 2013. Keliber Oy teki tarjouksen esiintymästä, joka täytti Työ- ja Elinkeinoministeriön asettamat edellytykset. Sopimusdokumentaatio esiintymän siirtämiseksi Keliberille on valmistunut ja yhtiö on allekirjoittanut esiintymän hankintaan liittyvät sopimukset.  Emmesin esiintymään yhtiöllä on voimassa olevat valtaukset.

Rapasaaren litiumpegmatiittiesiintymä sijaitsee Kaustisen ja Kokkolan kuntien alueella ja Emmesin esiintymä Kruunupyyn kunnassa Emmesin kylän alueella. Esiintymät sijaitsevat noin 20 kilometrin etäisyydellä yhtiön suunnitellulta Kalaveden tuotantolaitokselta.

Yhtiö on kairannut kuluvan vuoden aikana myös Syväjärven esiintymää ja Syväjärven varannot ovat yhtiön arvion mukaan hieman lisääntyneet suoritettujen tarkennuskairausten perusteella. Syväjärven uudet JORC -luokittelun mukaiset mineraalivarantoarviot julkaistaan myöhemmin analyysitulosten valmistuttua.

Yhtiön todennäköiset mineraalivarannot kasvavat saatujen tulosten perusteella 55 %. Alla olevassa taulukossa on esitetty yhtiön uudet mineraalivarannot, cut-off rajana on käytetty 0,50 % Li2O Läntän, Syväjärven, Outoveden osalta ja cut-off rajana 0,70 % Li2O Rapasaaren ja Emmesin osalta. Arviot Läntän, Leviäkankaan ja Outoveden osalta ovat JORC 2004 -luokituksen mukaiset ja Rapasaaren, Syväjärven sekä Emmesin osalta JORC 2012 -luokituksen mukaiset.

Luokitus

Esiintymä

Määrä

Li2O pit.

 

 

x 1000 t

%

Todetut (measured)

Länttä

433

1,12

Todennäköiset (indicated)

Länttä

868

1,06

 

Syväjärvi

1 664

1,22

 

Rapasaari

922

1,29

 

Outovesi

289

1,49

 

Leviäkangas

190

1,13

 

Emmes

818

1,40

Todennäköiset yhteensä

 

4 751

1,25

Todetut + todennäköiset

 

5 184

1,24

Mahdolliset (inferred)

Syväjärvi

54

1,45

 

Leviäkangas

271

0,90

Mahdolliset yhteensä

 

325

0,99

 

 

 

 

Mineraalivarannot (JORC 2004 ja JORC 2012): Markku Meriläinen (MAusIMM) ja Pekka Lovén (MAusIMM(CP)) Outotec (Finland) Oy

 

Syväjärven ja Leviäkankaan pitoisuudet ovat noin 13 % liian alhaiset johtuen liuotusmenetelmään liittyneestä ongelmasta. Syväjärven ja Leviäkankaan näytteet ovat uusinta-analyysissä ja uudet pitoisuustulokset valmistuvat tämän vuoden aikana. Yhtiö odottaa, että uusinta-analyysien tuloksena sekä Syväjärven että Leviäkankaan Li2O pitoisuudet ovat korkeammat.

”Olemme erittäin tyytyväisiä nyt saatuihin tuloksiin”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Olle Sirén. ”Tiesimme alueiden potentiaalin ja olemme nyt pystyneet sen todentamaan.”

Sekä Rapasaarella että Emmesissä tunnettuja esiintymiä kairattiin vain osittain. ”Emmesissä emme pystyneet vaikeiden talviolosuhteiden vuoksi kairaamaan lainkaan esiintymän luoteispäätä, joten osa esiintymästä on vielä uudelleen kairaamatta”, sanoo toimitusjohtaja Sirén. Suomen Mineraali Oy ja Partek Oy 1960–1982 kairasivat Emmesin esiintymää yhteensä yli 8 000 metriä (80 reikää) Historiallinen arvio esiintymästä on 1,3 Mt 1,30 % Li2O.

”Rapasaaren esiintymää varten meillä on valmisteltu ensi talveksi uusi lisäkairausohjelma, jonka tuloksia odotamme alkukeväästä 2015. Tarkoituksena on kairata noin 3 000 metriä esiintymän itä- ja länsiosassa”, sanoo toimitusjohtaja Sirén.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Olle Sirén 040 - 7789 123

31.10.2014 / Keliber Oy