Keliber

Media & tiedotteet

Syväjärven kairaustulokset

Lehdistötiedote: Syväjärven litiumpegmatiittiesiintymän kairaustulokset sekä mineraalivarannot ja mineraalivarat

Syväjärven litiumpegmatiittiesiintymä sijaitsee Ullavan ja Kaustisen kunnan raja-alueella Länsi-Suomessa, noin 40 km Kokkolan kaupungin keskustasta kaakkoon. Suomen Mineraali Oy paikansi esiintymän pääosin lohkarelöydösten perusteella 1960-luvulla ja kairasi ensimmäiset reiät. Tutkimuksia jatkoi Parasten Kalkki Oy 1980-luvulla. Geologian tutkimuskeskus (GTK) suoritti alueella kairauksia ja teki muita tutkimuksia vuosina 2006 -2010. Perustuen aikaisempiin ja GTK:n omiin kairauksiin, GTK teki esiintymän mineraalivarantoarvion vuonna 2010. Sen mukaiset todennäköiset (indicated) mineraalivarannot ovat 2,6 miljoonaa tonnia pitoisuudella 0,78 - 0,98 % Li2O cut off -pitoisuudella 0 % tai 1,1 miljoonaa tonnia Li2O-pitoisuudella 1,18 % käyttäen 1,0 % Li2O cut off -arvoa (Ahtola T, Kuusela J, Koistinen E, Seppänen H, Hatakka J, Lohva J. 2010. Report of investigations on the Syväjärvi lithium pegmatite deposit in Kaustinen, Western Finland. M19/2323/2010/44).

Keliber Oy hankki esiintymän kaivosoikeudet Työ- ja elinkeinoministeriöltä vuonna 2012 ja aloitti järjestelmällisen syväkairausohjelman tavoitteena selvittää esiintymän rakenne ja saada luotettavat mineraalivaranto- ja mineraalivara-arviot. Kairaukset alkoivat 14. tammikuuta ja päättyivät 11. huhtikuuta 2013. Kairausurakoitsijana oli Oy KATI Ab. Kairaus tapahtui pääosin yhdellä koneella, maaliskuussa oli käytössä toinenkin kone kolmen viikon ajan. Konetyypi oli Onram 1000, käyttäen WL66-kalustoa, jossa kairasydämen läpimitta on 50,7 mm. Yhteensä Syväjärvellä kairattiin 47 reikää kokonaispituuden ollessa 3724,20 m. Reikien paikat ja suunnat mitattiin tarkkuus -GPS menetelmällä.

Kairasydämet raportoitiin, kuvattiin ja halkaistiin sahaamalla Keliber Oy:n tiloissa Kaustisella. Näytteiden puoliskot lähetettiin näytekäsittelyyn ja analyysiin ALS:n preparointilaboratorioon Outokumpuun ja edelleen Vancouveriin nelihappoliotukseen ja ICP -analysointiin. Laadunvarmistus (QAQC) seurasi koko ajan mukana rinnakkaisnäytteiden ja tunnettujen näytteiden avulla. Yhteensä analysoitiin 762 näytettä, joista 10 % oli laadunvarmistusnäytteitä. Normaalinäytteistä 65 % on Li2O-pitoisuudeltaan yli 0,50 %. Näiden näytteiden tärkeimpien alkuaineiden keskipitoisuudet ovat:

Li2O 1,33 %, BeO 380 ppm, Nb 27 ppm ja Ta 25 ppm

Raportointi-, analyysi- ja muut tulokset kerättiin Excel-taulukoihin, joista arvioiden tekijä Outotec (Finland) Oy siirsi ne Surpac -ohjelmistoon. Vanha GTK:n aineisto oli siellä jo valmiina. Alustavat Syväjärven esiintymän varannot, käyttäen 0,50 % Li2O cut off -arvoa ja 2,73 t/m3 tiheyttä ovat:

Todennäköiset (indicated) mineraalivarannot 1,55 miljoonaa tonnia / 1,23 % Li2O
Mahdolliset (inferred) mineraalivarannot 0,05 miljoonaa tonnia / 1,50 % Li2O

Syväjärven litium-esiintymä on hyödynnettävissä perinteisellä avolouhinnalla. Mineraalivara-arvio perustuu avolouhosoptimointiin käyttäen ”kelluvan kartion” menetelmää, jota seuraa avolouhoksen suunnittelu blokkien parhaan tuoton perusteella.

Todennäköiset (probable) mineraalivarat ovat: 1,39 miljoonaa tonnia / 1,08 % Li2O

Avolouhoksen raakkumalmi-suhde on 3,9. Käytetyt keskeiset laskentaparametrit ovat: malmitappio 5 % ja raakkulaimennus 15 %. Avolouhoksesta saadaan 78 % arvioiduista mineraalivarannoista.

Arvioinnin suorittivat Markku Meriläinen, MAusIMM ja Pekka Lovén MAusIMM(CP) Outotec (Finland) Oy:stä. Molemmilla henkilöillä on Joint Ore Reserves Committee (JORC) pätevyys (Competent Persons). Arvion suoritus seuraa JORC -koodin mukaista suositusta (Australasian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves). Kairauksen, näyte- ja tuloskäsittelyn suunnitteli ja valvoi Esa Sandberg, jolla on FRB -pätevyys (Fennoscandian Review Board).

Keliber Oy:n toimitusjohtaja Olle Siren on hyvin tyytyväinen Syväjärven tuloksiin: “Tulokset ovat parempia kuin odotimme ja ne lisäävät viisi vuotta Keliber Oy:n mineraalivarantoja. Esiintymä on myös loiva-asentoinen ja helppo louhia perinteisenä avolouhoksena”.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Olle Sirén 040 - 7789 123
Kaustisella 13.6.2013

13.6.2013 / Keliber Oy