Keliber

Media & tiedotteet

Uusien esiintymien kairaustulokset lupaavia

Kairausraportit viittaavat 10 – 35 metrin spodumeenipegmatiittijuoniin Syväjärven esiintymän keskiosassa. Kairaukset jatkuvat Syväjärvellä kahdella kairakoneella. Kairasydänten analyysit on aloitettu ja päivitetyn resurssiarvion (JORC) odotetaan valmistuvat toukokuussa 2013. 

Kairaukset Leviäkankaan ja Syväjärven alueilla

Keliber Oy hankki kahden litiumesiintymän tutkimusoikeudet Suomen valtiolta lokakuussa 2012. Nämä Leviäkankaan ja Syväjärven esiintymät sijaitsevat Keski-Pohjanmaalla Kaustisen kunnan alueella. Esiintymiä on aikaisemmin tutkinut Geologian tutkimuskeskus (GTK) mm. kairaamalla esiintymiä noin 9 400 metriä. Uusien kairausten odotetaan tuovan merkittävää lisätietoa GTK:n tutkimuksiin. 

Keliber aloitti Leviäkankaan kairaukset lokakuussa 2012. Kaikkiaan jouluun 2012 mennessä kairattiin 21 reikää (1 352 metriä). Näiden kairasydänten analytiikka on valmistunut. Litiumpitoisuus parhaissa lävistyksissä on 0,86 – 1,57 % Li2O.

 Tammikuussa 2013 on aloitettu Syväjärven esiintymän kairaukset. Suunnitelmana on kairata esiintymää kaikkiaan 2 000 metriä, jotta GTK:n keräämät tiedot saadaan täydennettyä. Helmikuun puoliväliin mennessä 9 reikää (752 metriä) on kairattu. Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kaikki kairanreiät ovat läpäisseet spodumeenipegmatiitin. Spodumeenipegmatiitin paksuus on näissä lävistyksissä ollut 3 – 36 metriä. Osa näistä kairanreistä on lävistänyt kaksikin merkittävää pegmatiittijuonta. Kairaukset jatkuvat syväjärven alueella kahdella kairausyksiköllä. 

Keliberin toimitusjohtaja Olle Siren kommentoi: ” Saamamme tulokset Syväjärveltä ovat tähän mennessä olleet lupaavia. GTK on tehnyt hyvää työtä Leviäkankaalla ja Syväjärvellä ja meidän kairausohjelmamme tarkoituksena on muuttaa tähän mennessä saadut tulokset JORC -luokituksen mukaisiksi mineraalivarannoiksi ja toivottavasti malmivaroiksi." Uudet JORC -luokituksen mukaiset resurssiarviot Leviäkankaalta ja Syväjärveltä valmistuvat toukokuussa 2013. 

Lisätietoja 

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Olle Siren puhelinnumerosta +358 683 13 669 tai CEO Ivar S. Fossum, puhelinnumerosta +47 930 96 850. 

18.2.2013 / Keliber Oy