Keliber

Media & tiedotteet

Yleisötilaisuus tiesuunnitelmasta

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus yhteistyössä Keliber Oy:n kanssa laatii tiesuunnitelmaa Kokkolan kaupungin Ullavassa maantielle 18097 välillä Länttä – Keliber Oy:n kaivosalue. Suunnitelmalla parannetaan nykyisen tien kantavuutta kaivosalueen länsipuolella ja muutetaan maantien suuntausta kulkemaan kaivospiirin alueen eteläpuolitse sen itäpuolelle. Suunnitelmaan tulee sisältymään yksityisten teiden järjestely.

Suunnitelman tavoitteita, lähtökohtia ja suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle torstaina 12.12.2013 klo 18.00 – 20.00 Rahkosen koululla, (Rahkosentie 246) Ullava.

Esittelytilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää mielipiteensä ja keskustella ELY-keskuksen, Keliber Oy:n ja suunnittelijoiden edustajien kanssa suunnitelmaa koskevista asioista.

Kutsu tilaisuuteen liitteenä.

5.12.2013 / Keliber Oy