Tuotanto ja tuotteet

Tuotantoprosessi

Keliber Oy on kehittänyt Keski-Pohjanmaan litiumesiintymille räätälöidyn tuotantoprosessin.

Kehitetty prosessi edustaa kehittyneintä ja tehokkainta käyttökelpoista BAT-tekniikkaa (Best Available Techniques) teknisesti, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti. Louhittava malmi ei sisällä raskasmetalleja eikä happamuutta aiheuttavia sulfidimineraaleja ja tuotannossa ei käytetä ympäristölle vaarallisia kemikaaleja. Kehitetty prosessi on tänä päivänä lyhin tie raaka-aineesta kaupalliseksi tuotteeksi.

Tuotantoprosessi koostuu päävaiheittain läpikäytynä louhinnasta, murskauksesta, jauhatuksesta, rikastuksesta, kiderakenteen muutoksesta ja liuotuksesta. Energia prosessiin on tarkoitus tuottaa kotimaisen bioenergian avulla.

Tuotantoprosessin kehittämisessä Keliber Oy:n tärkein teknologiapartneri on Outotec Oyj.