Keliber

Keliber Oy

Turvallisuus

Kaiken toiminnan perustana on korkeatasoinen ja turvallinen toiminta.

Vuosittain tehdään toimintasuunnitelmat joissa turvallisuus on priorisoitu korkealle. Kaikki, sekä oma henkilökunta että alihankkijat ja urakoitsijat osallistuvat turvallisuustyöhön. Kaikki vaaratilanteet ja sattuneet tapahtumat tutkitaan ja toimintaa parannetaan niiden mukaan.

Toiminta sertifioidaan ja sitä arvioidaan vuosittani ja työntekijöiden koulutukseen kiinnitetään erityistä huomiota jatkuvasti.