Keliber

Ympäristö

Ympäristövastuu

Keliber Oy:n toiminta sijoittuu Keski-Pohjanmaalle metsien ja soiden hallitsemaan maisemaan, harvaan asutulle alueelle.

Luonnonympäristön ja maiseman säilyttäminen Keliber Oy:n kaivosalueiden ympärillä on yhtiöllemme tärkeää. Ympäristöasioiden huomioon ottaminen on olennainen osa yrityskulttuuriamme.

Kaivostoiminnasta aiheutuu aina ympäristövaikutuksia. Yhtiömme kaikki toiminta suunnitellaan ja toteutetaan siten, että toimintamme luonnonvarojen käyttö on tehokasta ja pysyvät vaikutukset mahdollisimman vähäisiä.

Yhtiömme toiminta ja ympäristöpolitiikka tähtää siihen, että niin ilmaan, veteen kuin maaperään kohdistuvat vaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä.

Nämä tavoitteet saavutamme muun muassa seuraavilla toimenpiteillä:

  • Kaikki työntekijämme ja alihankkijamme perehdytetään ja sitoutetaan ympäristön huomioivaan toimintatapaan
  • Käytämme energiaa ja vettä tehokkaasti
  • Toiminnassamme käytetään parasta käytettävissä olevaa teknologiaa, joka vähentää kemikaalien ja raaka-aineiden käyttöä ja kulutusta
  • Toimintamme vaikutuksia ympäristöön mitataan ja seurataan koko ajan
  • Pyrimme jatkuvaan toiminnan parantamiseen

Keliber Oy tulee ennen tuotantovaiheeseen siirtymistään liittymään kansainväliseen vapaaehtoiseen kemianteollisuuden Responsible Care eli Vastuu Huomisesta -ohjelmaan. Luonnonvarojen kestävän kehityksen mukainen käyttö, tuotanto- ja tuoteturvallisuus sekä turvallinen työympäristö ja hyvinvoiva työyhteisö ovat ohjelman keskeisiä teemoja.

Tutustu dokumentteihin