Keliber

Keliber Oy

Yritys

Keliber Oy on suomalainen kaivosyhtiö. Omistajamme ovat lähes 80 prosenttisesti suomalaisia institutionaalisia sijoittajia sekä yksityissijoittajia. Suurin yksittäinen omistajamme on norjalainen Nordic Mining.

Olemme mukana rakentamassa liikenteen sähköistymisen kasvua. Tavoitteenamme on tuottaa erityispuhdasta litiumkarbonaattia erityisesti kansainvälisten litiumakkumarkkinoiden tarpeisiin. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on tuottaa 9 000 tonnia litiumkarbonaattia vuodessa.

Omistamme pitkälle kehitetyt litiumesiintymät yli 500 km2laajuisessa Keski-Pohjanmaan litiumprovinssissa. Yhtiöllä on voimassa oleva kaivoslupa Ullavan Läntässä sijaitsevaan esiintymään sekä malmienetsintälupia ja valtauksia useisiin muihin spodumeenipegmatiittiesiintymiin. Alueella on erinomainen potentiaali malmivarojen kasvattamiseen ja uusien esiintymien löytymiseen.