Keliber

Keliber Oy

Yritys

Keliber Oy on suomalainen kaivosyhtiö, josta noin 75 % on suomalaisten yksityishenkilöiden ja sijoitusyhtiöiden omistuksessa ja noin 25 % norjalaisen Nordic Mining ASA:n hallinnassa.

Keliber Oy:n juuret ja tausta on Suomen Mineraali Oy:n Keski-Pohjanmaalla 1950- ja 1960-luvuilla tekemissä litiumtutkimuksissa.

Keliber Oy etsii ja kehittää Keski-Pohjanmaalla litiumrikkaita spodumeenipegmatiittiesiintymiä. Yhtiöllä on voimassa oleva kaivoslupa Ullavan Läntässä sijaitsevaan esiintymään sekä malmienetsintälupia ja valtauksia muihin spodumeenipegmatiittiesiintymiin Keski-Pohjanmaan laajassa litiumprovinssissa.

Keski-Pohjanmaan yli 500 km2:n laajuisesta litiumprovinssista on tutkittu vain murto-osa. Potentiaali uusien litiumesiintymien löytymiseen on merkittävä.

Keliber Oy:n ympäristöluvan mukainen kapasiteetti ja pitkän aikavälin tavoite on tuottaa 9 000 tonnia litiumkarbonaattia vuodessa.

Suomalainen litiumkarbonaatin tuottaja. Euroopan ensimmäinen ja merkittävin spodumeeniesiintymien hyödyntäjä.

Keliber Oy on suomalainen litiumkarbonaatin tuottaja. Euroopan ensimmäinen ja merkittävin spodumeeniesiintymien hyödyntäjä.